"قرارداد" یا "تفاهم نامه" ۲۵ ساله بین رژیم های ولایت مطلقۀ فقیه و چین، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا

"قرارداد" یا "تفاهم نامه" ۲۵ ساله بین رژیم های ولایت مطلقۀ فقیه و چین، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا در رادیو عصر جدید:
                                                                             Vafa J-Javadzadeh H-1
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید