روند "انتخابات" رژیم ولایت مطلقه فقیه در خرداد ۱۴۰۰، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت

روند "انتخابات" رژیم ولایت مطلقه فقیه در خرداد ۱۴۰۰، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت در رادیو عصر جدید:
                                                                              Sedarat A-Javad H-1
                                                                                      برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                     
علی صدارت: تلاش برای ادامه یافتن تمایل اکثریت مردم برای مشارکت فعال در جنبش تحریم "انتخابات" خرداد ۱۴۰۰ ...

در این رابطه