اثرات پاندمی كرونا بر اقتصاد جهان و تغييرات اجتماعی، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا

اثرات پاندمی كرونا بر اقتصاد جهان و تغييرات اجتماعی، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا در رادیو عصر جدید:
                                                                                   Vafa J-Javadzadeh H-1
                                                                                           برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید