چرا باید "انتخابات" ۱۴۰۰ رژیم ولایت مطلقۀ فقیه را تحریم کرد؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار

چرا باید "انتخابات" ۱۴۰۰ رژیم ولایت مطلقۀ فقیه را تحریم کرد؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار در رادیو عصر جدید:
                                                                             Golzar Jah-Javadz Ho-1
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید