بررسی "انتخابات" ۱۴۰۰/ ابراهیم رئیسی یا دیگر "نامزد"ها یا هیچکدام، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار

بررسی "انتخابات" ۱۴۰۰/ ابراهیم رئیسی یا دیگر "نامزد"ها یا هیچکدام، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار در رادیو عصر جدید:
                                                                              Golzar Jah-Javadz Ho-1
                                                                                      برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                     

در این رابطه