تصمیم به تحریم و یا مشارکت در "انتخابات" نمایانگر سرنوشت، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت

تصمیم به تحریم و یا مشارکت در "انتخابات" نمایانگر سرنوشت، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت در رادیو عصر جدید:
                                                                              Sedarat-Ali-1
                                                                                     برای  شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                           
تصمیم های معمولی و روزانه ما در زمان حال، سرنوشت ما را در زمان آینده رقم می‌زنند و در همین امروز، آنها را جلوی چشممان نمایان می‌ نمایند.
 
مشارکت در جنبش خودجوش فعال تحریم "انتخابات" و تلاش در هرچه فراگیر تر کردن آن، سرنوشت‌ های خوب و خوب‌ تری را برای ما به ارمغان خواهد آورد.
 
پشت به ملت کردن و روی به قدرت آوردن، و شرکت در رأی‌ گیریِ، مشروعیت نداشته را به این رژیم جنایتکار می‌ دهد. و با این عمل در زمان حال، برای خود و برای عزیزان خود، زندان‌ های بد و بدتری را خواهیم ساخت، و خود و بقیه را در آنها زندانی خواهیم کرد.

در این رابطه