در بارۀ هدف واقعی و القای شبهه در طرح "انتخاباتی" علی خامنه ای، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا

در بارۀ هدف واقعی و القای شبهه در طرح "انتخاباتی" علی خامنه ای، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا در راديو عصر جديد:
                                                                              Vafa J-Javadzadeh H-1
                                                                                      برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید