چرا کودتای خرداد ١٣۶۰ در ایران همچنان ادامه دارد؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با محمود دلخواسته

چرا کودتای خرداد ١٣۶۰ در ایران همچنان ادامه دارد؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با محمود دلخواسته در  رادیو عصر  جدید:
                                                                             Delkhasteh-Javadzadeh-
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                 
- آقای حسن یوسفی اشکوری، شما که هنوز به رأی جمع کردن برای بر کناری آققای بنی صدر و انجام کودتا افتخار می کنید، لطفاً توضیح دهید که دلایل تان برای بر بی کفایتی اولین رئیس جمهوری تاریخ ایران چه بود؟
 
در مجلس شورای اسلامی کودتا، ۱۲ دلیل برای بی کفایتی آقای بنی صدر عرضه شد که عبارت بودند از:
 
۱. عدم باور به ولایت فقیه.
 
۲. مخالفت با حمله به سفارت امریکا و گروگانگیری و اینکه گفته بود ایران است که به گروگان آمریکا در آمده است، و آن را عملی غیر قانونی، غیراخلاقی و غیر مشروع خوانده بود.
 
۳.  مخالفت با اعدام و شکنجه.
 
۴.  مخالفت با کیش شخصیت خمینی.
 
۵.  طرفداری از دموکراسی.
 
۶. طرفداری از حقوق بشر.
 
۷. مخالفت با ایجاد سپاه پاسداران و دیگر نهادهای انتصابی و به اصطلاح "انقلابی"، مانند دادگاه انقلاب که استبدادیان برای استقرار استبداد خونریز خود به آنها نیاز داشتند.
 
۸. مخالفت با قرارداد الجزایر بر سر گروگان ها.
 
۹. مخالفت با اسلام فقاهتی.
 
۱۰. موافقت با ملی گرایى و طرفداری از مصدق، یعنی همان دو اصل استقلال و آزادی.
 
۱۱. مخالفت با «انتصابات امام» (مقصود نصب محمد بهشتی و عبدالکریم موسوی اردبیلی به "ریاست" و "دادستانی دیوان کشور" بر خلاف قانون اساسی.)
 
۱۲. مخالفت با ادامۀ جنگ (جنگی که می  توانست با پیروزی ایران در خرداد ۶۰ به پایان برسد و کودتا به این علت انجام شد، تا مانع پایان جنگ شود.  چرا که از طریق ادامه جنگ بود که ستون پایه های استبداد می توانست مستقر شود. به همین علت بود که جنگ، نعمت شد.
 
- لطفا توضیح دهید که کدامیک از این دلایل، سبب شد که شما به عدم کفایت رئیس جمهوری رأی داده و مشغول جمع آوری امضاء شوید؟
 
دیگر اینکه، شما می دانستید که جنگ قرار بود در خرداد ١٣۶۰ به پایان برسد و سرعت بخشیدن به کودتا برایِ برکناری رئیس جمهویر به منظور جلوگیری از پایان جنگ بود، چرا که حزب جمهوری اسلامی برای استقرار ستون پایه های استبداد خود نیاز داشت تا جنگ را ادامه دهد. آیا همکاری در چنین کودتایی و با نتایجی چنان فاجعه انگیز، برای شما مسئولیت قانونی و اخلاقی ایجاد نمی کند؟