۵ عامل فاجعۀ خوزستان و بزدلی علی خامنه ای، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی

۵ عامل فاجعۀ خوزستان و بزدلی علی خامنه ای، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی در رادیو عصر جدید:
                                                                                  Mostafavi Meh-Javadzadeh Ho-1
                                                                                         برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                               
  

در این رابطه