کسری بودجه و استقراص داخلی و حراج ثروت‌ های ملی مشخصه های بودجۀ دولتی ۱۴۰۰، مصاحبه با ژاله وفا

                                                                             wafa1

                                                                                    برای  شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


در این رابطه