آیندۀ ایران و کابینۀ ابراهیم رئیسی (قاتل تاریخی)، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار

آیندۀ ایران و کابینۀ ابراهیم رئیسی (قاتل تاریخی)، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار در رادیو عصر جدید:
                                                                              Golzar Jah-Javadz Ho-1
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید