آیا امکان توافق بر سر برجام وجود دارد؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی

آیا امکان توافق بر سر برجام وجود دارد؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                               Mostafavi Meh-Javadzadeh Ho-1
                                                                                        برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                             

در این رابطه