چگونه ابوالحسن بنی صدر را بشناسیم؟، مصاحبه مرتضی عبداللهی با محمود دلخواسته

چگونه ابوالحسن بنی صدر را بشناسیم؟، مصاحبه مرتضی عبداللهی با محمود دلخواسته در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Delkhasteh-M-Ab M-1
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                 

در این رابطه