نگاهی به مشکلات آبی ایران، مصاحبۀ حسین جواد زاده با محمد رضا راعی

نگاهی به مشکلات آبی ایران، مصاحبۀ حسین جواد زاده با محمد رضا راعی در رادیو عصر جدید:
                                                                               Rai-M Reza
                                                                                       برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                       
 

در این رابطه