کووید-۱۹- اطلاعات جدید در سالگرد دو سالگی سارس-کوو-۲ و پاندمی، از علی صدارت (پزشک)

                                                                             Sedarat-Al-1

                                                                                     برای شنیدن این سخنرانی اینجا را کلیک کند