صنعت و اقتصاد نفت، مصاحبه رادیو فرانسه با ژاله وفا/ سوق دادن بیشتر از پیش اقتصاد ایران از تولید محور به مصرف محور

                                                                                        Vafa-Jaleh-1
 
 
پیش از بین رفتن تحریم‌های اقتصادی، در تهران نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز برگزار شده است. این نمایشگاه یک نوع آزمایش برای ایران و شرکت های نفتی جهان قلمداد شده است.
 
بیژن زنگنه- وزیر نفت ایران گفته است که سیاست ایران روی مسایل مربوط، به ظرفیت‌های داخلی استوار است ولی بازار ایران برای شرکت های نفتی خارجی هم باز است. صنعت و اقتصاد نفت، موضوع گفتگوی امروز ماست با خانم ژاله وفا - افتصاددان و متخصص مسایل نفتی.
 
از خانم ژاله وفا میپرسم که آیا زمان آن رسیده است که ایران دوباره وارد بازار آزاد جهانی شود؟
 
او میگوید که طبق قرارداد ژنو، ایران میتواند تا سقف یک میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه نفت در روز صادر کند. او اضافه میکند که این بازاریابی ایران تنها در رابطه با رفع تحریم ها نیست، بلکه ایرانیان میخواهند در دراز مدت یعنی برای ٢٠، ٢۵ سال، شرکت های بزرگ نفتی را نگاه بدارند و به این ترتیب درآمد خود را تضمین کنند.
 
اقتصاد ایران، مملکت را بیشتر از پیش از تولید محور به مصرف محور تبدیل می کند، به نفت به دید منبع درآمد نگاه می کنند، نه به دید یک ثروت ملی، درآمدهای نفتی را صرف هزینه‌ های جاری میکنند، این فضای رانت خوری، سال به سال فساد را افزایش میدهد.
 
از خانم ژاله وفا با یادآوری اینکه محمود احمدی نژاد گفته بود که پول نفت را روی سفره‌ های مردم خواهد آورد، می پرسم که حق و حقوق مردم چه شد؟
 
خانم وفا می گوید که این سیاست ها و این روش به ضرر مردم است. یارانه های نقدی باعث ازدیاد تورم می شود. برای بهبود وضع اقتصادی باید بناهای اقتصاد را تقویت کرد؛ نفت ثروت ملی است و خام فروشی آن، بزرگترین جفایی است که در حق مردم میشود.