بحران اقتصادی و راه حل خروج از آن، سخنرانی جهانگیر گلزار

                                                                                 Golzar-Jahangir-1

                                                                                       برای شنیدن این سخنرانی اینجا را کلیک کنید

 

                                                  

جهانگیر گلزار: موضوعی که قرار شده است من صحبت کنم بحران اقتصاد ایران است و راه حل خروج از آن. در واقع مسأله ای است که روزانه مردم ایران با آن گریبان گیر هستند. مردم ایران در حال حاضر از یک طرف قیمت ها را می بینند که ساعتی بالا می روند، از یک طرف هم متوجه می شوند که حقوق و درآمدهای آنها روزانه ارزش خودش را از دست می دهند. بنابر گزارش های بانک مرکزی طی ٢٣ سال گذشته، یعنی در دوران های آقایان رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و در حال حاضر آقای روحانی قیمت خدمات مصرفی ٧٢ برابر شده اند. گروه بهداشت و درمان، ١٧١ برابر قیمت هایش در ٢٣ سال گذشته بالا رفته است. از مشکلات دیگری که دولت های مختلف به آن رها نداده اند، مسألۀ اشتغال در جامعۀ ایران است. بررسی وضعیت اشتغال که جدیداً بیرون داده شده است- از آمار رژیم هم آمار می آورم- نشان می دهد از سال ۸۴ تا سال ٩١ جمعیت شاغلین ایران ٢٠میلیون بوده اند، تبدیل شده است به ٢١ میلیون. یعنی یک میلیون زمینۀ اشتغال تولید کرده اند. هر کسی کهدر هفته یک ساعت کار کند، عنوان شاغل می گیرد. و این برای جامعۀ جوان ایران که جویای کار است، بسیار مقدار کمی است. ...