بیانیه کانون نویسندگان ایران در محکومیت لغو امتیاز روزنامه مردم امروز

kanoone nevisandegan 22012015توقيف و لغو امتياز روزنامه ي "مردم امروز" را محكوم مي كنيم.

روزنامه ي "مردم امروز" در پي سه هفته انتشار، توقيف و بلافاصله لغو امتياز شد.

اين رفتار نقض آشكارآزادي بيان و پايمال كردن حقوق روزنامه نگاران و اهل قلم است.

كانون نويسندگان ايران خواستار رفع توقيف اين روزنامه و رعايت حقوق مدني و انساني نويسندگان و روزنامه نگاران است.

كانون نويسندگان ايران

ديماه 1393