اعدام های سیاسی- عقیدتی ممنوع!، اعلامیۀ لگام در مورد اعدام ها در عربستان سعودی و حمله به سفارت و کنسولگری آن کشور در ایران

Legam-1 به موجب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن، اعدام افراد به دلیل عقیده شان ممنوع است؛ اما متأسفانه دولت عربستان سعودی شماری از شهروندانش را بنا به دلایل عقیدتی اعدام کرده است. اینان، دگر اندیشانی را دربرمی گرفته اند که در زمینه های اعتقادی و سیاسی با اندیشۀ رسمی حاکم برآن کشور مخالفت کرده بودند؛ و از آنجا که اعدام، مجازاتی شناخته شده در نظام قضایی آن کشور است، بازهم دولت عربستان اشّد مجازات را نسبت به مخالفانش اجرا کرد.
 
از سوی دیگر، شماری ازکسانی نیز که اعتراض خود را در سایۀ سکوت نیروهایی که وطیفه دارند از اماکن دیپلماتیک کشورهای دیگر در ایران محافظت کنند، با انجام دادن اقداماتی خشونت آمیز، چون اشغال و آتش زدن سفارت عربستان و کنسولگری آن کشور در مشهد، اعلام کرده اند که بی تردید مرتکب اقدامی خلاف مقررات بین المللی شده اند.
 
ما، کنشگران کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام)، اعتراضمان را نسبت به صدور و اجرای اینگونه احکام و همچنین هرگونه رفتار خشونت آمیز اعلام می کنیم، و ضمن محکومی کردن  اعدام شیخ نمر باقر النمر و دیگر محکومان به اعدام در عربستان، اقدام کسانی را که با نقض قوانین بین المللی، به این گونه اقدام های ناروا در ایران دست زده اند نیز، محکوم می کنیم و بار دیگر یادآور می شویم که رعایت قوانین بین المللی به بسط و گسترش صلح بر سراسر جهان مدد می رساند.
 
ما ضمن تأکید بر تعهدات دولت ها نسبت به رعایت مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی آن، از همۀ دولت ها می خواهیم به تعهدات خود در زمینۀ حقوق بشر عمل کنند، و از جمله از اعدام مخالفان خودداری ورزند، و از حمله اماکن دمکراتیک مقیم کشورشان که به موجب مقررات بین المللی، خاک کشور دیگر محسوب می شود، جلوگیری کنند.
 
کنشگران کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام)
۱۳۹۴/۱۰/۱۷