درگذشت پرویز نعمان

Noeman-Parviz-1 ۱۳۹۵/۰۱/۳۰- انقلاب اسلامی در هجرت: پرویز نعمان یکی از مبارزان دیرپای راه آزادی، استقلال ودموکراسی ایران پس از بیماری طولانی در شهر آکسفورد انگلستان جهان را بدرود گفت.
 
پرویز نعمان یکی از فعالان و رهبران کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی جهانی بود که در چهارمین کنگره کنفدراسیون به دبیر فرهنگی انتخاب گردید. او در جهت مبارزه برای آزادی و استقلال ایران و مبارزات ضد امپریالیستی بطور پیگیر و مستمر کوشا بود. بهمین علت در سال ۱۹۶۶ از فرانسه اخراج شد. پس از آن نعمان بطور خسته ناپذیر به مبارزات خود در شهرهای رم و فلورانس ایتالیا و برلین و آخن آلمان همراه  دیگر فعالان و مبارزان  کنفدرسیون جهانی ادامه داد. 
 
سایت انقلاب اسلامی درگذشت زنده یاد پرویز نعمان را به فرزند وی خانم آزاده نعمان، خانوادۀ ارجمندش و مبارزان راه آزادی و استقلال ایران تسلیت می گوید. یادش گرامی باد.