درگذشت دکتر نصرالله جمشیدی پوینده

Tasliat-1 دکتر نصرالله جمشیدی پوینده مبارز دیرپای راه آزادی و استقلال ایران و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران جهان را بدورد گفت.
 
زنده یاد جمشیدی از نوجوانی بطور مستمر و پیگیر مبارزات خود را تا واپسسین لحظات حیات زندگیش ادامه داد و به راه مصدق وفادار  ماند.
 
 مازیار جمشیدی فرزند برومند دکتر نصرالله جمشیدی دربارۀ پدرش اینگونه یاد می کند: «…پدرم صدای رسایی داشت که به بلندگو احتیاج پیدا نمی کرد و در سخن هایش در مورد مسائل اجتماعی- سیاسی بسیار جدی و با حرارت سخن می گفت. سخنانش مبتنی بر اندیشه هایی عمیق و تحلیل هایی دقیق بود. و از تعصب هایی که رهزن اندیشه و تحلیل باشند بدور بود و به همین جهت در برخی از تحلیل ها با دوستان و همفکرانش تفاوت پیدا می کرد و آشکارا و صادقانه و بدون بازیگری‌ های مرسوم، نظراتش را بیان می کرد. آزادیخواه بود و در عین حال شخصیتی آزاده و فارغ از تعلقات مادی داشت. دیکتاتوری را ام‌ المفاسد و از بین برنده و مانع هر نوع پیشرفتی می‌ دانست ….».  
 
یادش گرامی باد
 
سایت  انقلاب اسلامی در گذشت دکتر نصرالله جمشیدی را به خانوادۀ ارجمندش و مبارزان راه آزادی و استقلال ایران تسلیت می گوید