به مناسبت روز جهانی منع صدور حکم اعدام

filename iso-8859-1Poster 2-1