جلسه سخنرانی به مناسبت روز جهانی مبارزه با صدور حکم اعدام

photo 2017-10-01 13-29-38

سخنرانان " آقای جهانگیر گلزار و خانم رحلیه جهاندیده