اطلاعيه توضیحی جمعی از امضا کنندگان ؛« نامه ی سرگشاده به ملت ایران و به همه ی نهادهای جهانی ــ حاکمیت ملی و مردمی؛ حق مسلم شهروندان ایران است!» خانم ژاله وفا و آقایان جهانگیر گلزار و علی صدارت و حسین جواد زاده

 nameh sargoshadeh

سایت انقلاب اسلامی در هجرت: همان طور که خوانندگان اطلاع دارند این سایت از درج نوشته ها و یا گفته های مضبوطِ گویای اختلاف های و گروههاو بالعکس اجتناب می کند. اما از آنجا که نام نویسنده گان محترم اطلاعیه توضیحی ، ذیل متنِ "نامه ی سرگشاده به ملت ایران و به همه ی نهادهای جهانی - حاکمیت ملی و مردمی؛ حق مسلم شهروندان ایران است!"، آمده است که در این سایت منتشر شده است، آنرا درج می کنیم. امیدواریم در محیط صمیمی از راه نقد به معنای تصحیح اشتباه، دوستی ها تحکیم یابد.

 

اطلاعيه توضیحی جمعی از امضا کنندگان ؛« نامه ی سرگشاده به ملت ایران و به همه ی نهادهای جهانی ــ حاکمیت ملی و مردمی؛ حق مسلم شهروندان ایران است!»

با درود به هم همیهنان گرامی نامه ی سرگشاده ای با عنوان؛« نامه ی سرگشاده به ملت ایران و به همه ی نهادهای جهانی ــ حاکمیت ملی و مردمی؛ حق مسلم شهروندان ایران است!»توسط فرد و یا افراد محترمی نگاشته شد و برای هر یک از ما امضا کنندگان ذیل بصورت فردی ارسال گردید تا چنانچه با متن موافقیم امضا نماییم. .متن اولیه نامه دارای نقایصی بود که به تدریج با رعایت پیشنهادات ارسالی كاملتر شد. هر چند متن دارای کاستی هایی بود اما از آنجا که هدف این نامه؛ جمع آوری امضاء کسانی بود که به برپایی حاکمیت ملی و مردمی باور دارند و آن را حق مسلم شهروندان ایرانی می دانند و جمهوری اسلامی و نهادهای غیرمردمی آن را متجاوز به حقوق ملت ایران و غیرقانونی می دانند و نامه سرگشاده نیز به دلیل درون مایه آزادیخواهانه و ایران دوستانه ای که داشت ، مورد قبول ما امضا کنند گان قرار گرفت.این نامه را در کنار آزادیخواهان و استقلال دوستان ايران ،برخی افراد  ديگر نیز امضا کرده اند که متاسفانه در پیشینه سیاسی  خود مخالفت با روش و منش دکتر مصدق را داشته اند و یا خواهان دخالت قدرتهای خارجی در سرنوشت ملت ایران بوده و پایبندی به اصول و معیارهای آزادي و استقلال ورشد نداشته اند.و همین امر موجب تعجب و نیز سوال برخی ار هموطنان گردیده که چگونه می شود امضای افرادی با سابقه و دید گاه سیاسی کاملا متفاوت در کنار هم قرار گیرد؟

از اینرو جهت تاکید بر دید گاه و مشی سیاسی خود  توضیحات ذیل را ضرور میدانیم:

ما امضا کنند گان ذیل :

۱/به صفت فردی و نه سازمانی خود آن نامه را امضا کرده ایم.

۲/در نحوه جمع آوری امضا ها دخالتی نداشته ایم و تنها درخواست نویسندگان محترم نامه را اجابت کرده ایم .

۳/ امضای ما صرفا تایید متن است و نه مرام و دید گاه  سیاسی و عملکرد برخی دیگر از امضا کنند گان.

ما امضا کنند گان ذیل با استفاده از حق اختلاف نظر و دیدگاه ، در زیردیدگاه سیاسی واجتماعی اخلاقی خود را بار دیگر مشخص نمود و خاطر نشان می سازیم که بر اصول خود استوار و پایبند بوده و خواهیم ماند.

منجمله اصول آزادی واستقلال و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی

ومعتقد به حق  تعیین سرنوشت ایرا ن توسط مردم ایران و نمایندگان منتخب آنان بوده،  دخالت چه مستقیم و چه غیر مستقیم  دولتها یا قدرتهای خارجي را در حاکمیت مردم ایران مردود ميدانيم و

به لزوم تحقق دموکراسی در ایران

و حفظ تمامیت ارضی ایران باور داریم  به این معنی که کلیه قوای مملکت را ناشی از اراده ملت  و تابع حاکمیت مردم دانسته و معتقديم این حاکمیت با اراده مستقیم مردم اعمال می شود. همچنين معتقد به  لزوم اداره کشور تحت نظام جمهوری آنهم جمهوری به مفهوم حق مشارکت جمهور شهروندان در اداره أمور خویش بوده ،بنا براين ضمن رد هرگونه نظام موروثي و غير انتخابي و يا سلطنتي بر اين باوريم كه از رئیس جمهوری تا نمایندگان منتخب مردم در برابر مردم مسئول و پاسخگو هستند   و برای مدت محدود و معینی از سوی مردم بايستي انتخاب گردند . ما  همچنین خواستار جدایی نهادهای دینی و مرامی ازنهاد دولت در برگیرنده سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه می باشیم.  مرز بندی ما با نظام ولایت فقیه مشخص است .باور به اصلاح پذیری این نظام نداریم و نظام سرکوبگر و استبدادی جمهوری اسلامی را در کلیت خود رد کرده، آنرا نه ،نظامی جمهوری میدانیم و نه ،اسلامی و برای آن هیچگونه مشروعیتی قائل نیستیم و هرگونه تغییر رژیم را تنها با نیروی ملت ایران و با مراجعه به آراء مردم میسر می دانیم و تاکید می نماییم که مبارزه سياسی مسالمت آميز را به عنوان روش مبارزاتی بر می گزینیم.

تاریخ:

امضا :

ژاله وفا

جهانگير گلزار

علي صدارت

حسين جواد زاده


در این رابطه