سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

jonbeshفراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی نیدرزاکسن در هانوفر 3 فوریه 2018

نمایندگی نیدرزاگسن در هانوفر برگزار می کند

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

سعید دلگرم:

گزارش و تحلیل اخبار نقض حقوق بشر در ماه گذشته

منوچهر شفایی:

مقایسه مفهوم انسان، آزادی

در اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

محمود نیسی:a

تفاوتها و شباهتهای انقلاب 57 با رویدادهای دی ماه 96

جهانگیر گلزار:

 بن بست نظام ؟ مشخصه جنبش راهگشای دمکراسی  

 

تبادل نظر، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

و درانتها، بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم

زمان شنبه 03 فوریه  2018  ساعت 1200 به وقت اروپای مرکزی

مکان: هانوفر  ( IIK )، دفتر مرکزی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

Zur Bettfedrnfabrik 1  /   30451 Hannover

امکان دسترسی: از بانهوف مرکزی با خط 10 بسمت Ahlem  ايستگاه .Leinau Str

این مراسم از طریق پالتاک اتاق کانون آدرس زیر پخش خواهد شد

Paltalk

Social, Issuese and Politic

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran Hannover

مسئول جلسه : قاسم ساکی

منشی جلسه : سحر صمیمی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی نیدرزاگسن