فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی نیدرزاگسن ۸ سپتامبر ۲۰۱۸ با ما همراه شوید زیراهدف ما:

hanover8-9-2018فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی نیدرزاگسن ۸ سپتامبر ۲۰۱۸

با ما همراه شوید زیراهدف ما:

آگاهی رسانی، بررسی و بازتاب نقض حقوق هموطنان در جمهوری اسلامی ایران است. 

و این امر با همراهی و همکاری شما میسّر میشود.

برنامه گزاران: 

        محمدعلی قدیمی:

تحلیل و بررسی گزیده ای ازموارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته  

اکبر سیدی:

بررسی ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر 

و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت اجرائی ان

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

مهران فاضل زاده:

روز جهانی صلح

جهانگیر گلزار:

شهروند حقوقمند با کدام قانون اساسی

باور داریم که پرسش و پاسخ های شما در پایان هر بخش ما رابه اهداف مشترکمان نزدیکترمی سازد.

بحث آزاد :

حقمان را بفراموشی نسپاریم

زمان : شنبه ۸ سپتامبر ساعت ۱۲۰۰ بوقت اروپای مرکزی

مکان :  هانوفر (IIK)، دفتر مرکزی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران :

  IIK, Zur Bettfedernfabrik 1 / 30451 Hannover

امکان دسترسی : از بانهوف مرکزی هانوفر با خط ۱۰ بسمت Ahlem  ایستگاه  .Leinau Str

 این مراسم از طریق پالتاک اتاق کانون آدرس زیر پخش خواهد شد

Paltalk ; View all

Social, Issuese and Politic

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran Hannover

مسئول و صدا بردار جلسه : آیدین شفیع نژاد

منشی جلسه : شایسته علی گلزار

   کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

     نمایندگی نیدرزاگسن