کدام بدیل پاسخگوی معضلات ایران است سخنران: آقای جهانگیر گلزار

 

jalase HH 1-3-2019برنامه سیاسی فرهنگی جمعه شب های

«همایش ایرانیان هامبورگ»

 

کدام بدیل پاسخگوی معضلات ایران است سخنران:

 

سخنران : آقای جهانگیر گلزار

 

تاریخ :  جمعه  01.03.2019

شروع جلسه ساعت 19

 

آدرس جلسه :                                                                          Dulsberg-Süd 12

   22049                   Hamburg           

          U-Bahn Straßburger Straße