دربارۀ ملاقات‌ بین چهار سازمان کردستان ایران با نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی ایران/ اطلاعیۀ جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

Jonbesh-Jom demo Laic-1 در ژوییه ٢٠١٩ (تیر ماه 1398)، برخی رسانه‌ های خارجی به زبان فارسی اخباری درباره‌ ی ملاقات‌ بین چهار سازمان کردستان ایران با نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی ایران منتشر کردند. 
 
با توجه به نکات پر اهمیت سیاسی چه در مورد فوق و چه برخی موضوعات سیاسیِ دیگر، ما وظیفه‌ ی خود می‌ دانیم  که مواضع اصولی و دیدگاه‌ های‌ مان را به مثابه بخشی از اپوزیسیون مترقی ایران در خارج از کشور اعلام داریم: 
 
١- ما هر گونه مذاکره با رژیم ضد‌ بشری جمهوری اسلامی ایران، به ‌هر شکل، ترتیب و توجیه، چه مخفی و چه علنی، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، از سوی هر سازمان یا حزب اپوزیسیونی را شدیداً محکوم می‌ کنیم. همواره این گونه مذاکرات به نفع ادامه‌ ی حیات دیکتاتوری‌ ها و به زیان جنش عمومی و سراسری و متحد مردم برای رهایی خود تمام شده و می‌ شوند. هر گونه رفتار مماشات‌ طلبانه با رژیم جمهوری اسلامی ایران می‌ تواند دوباره به توهم اصلاح‌‌ پذیری نظام و امکان مبارزه‌ ی اصلاح‌ طلبانه در چهارچوب این سیستم، که با امواج جنبش‌ های اعتراضی مردم بی‌ اعتبار شده اند، دامن بزند. 
 
٢- ما مخالف هر گونه دخالت قدرت های بزرگ در امور ایران هستیم. ما سیاست‌ های دخالت‌ گرانه و برتری‌ خواهانه جمهوری‌ اسلامی ایران در خاورمیانه، سیاست‌ های سلطه جویانه و سیادت طلبانه‌ ی آمریکا و‌ دیگر قدرت‌ های جهانی (روسیه، چین و اتحادیه اروپا) و هم چنین قدرت‌ های منطقه‌ ای (عربستان سعودی، اسرائیل...) را شدیداً محکوم می‌ کنیم. ما مخالف جنگ‌ افروزی جمهوری اسلامی و آمریکا و دیگر قدرت‌ ها در منطقه هستیم. ما معتقدیم که سرنوشت مردم خاورمیانه از جمله مردم ایران باید تنها و تنها به دست خود آنان، بدون دخالت‌ ها و آلترناتیو‌ سازی‌ های قدرت‌ های جهانی، تعیین شود.
 
٣- ما خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی توسط خودِ مردمان ایران از راه جنبش‌ های اجتماعی، مدنی، انجمنی و احزاب آن ها هستیم. ما از هیچ کوششی برای پشتیبانی از جنبش‌ های اجتماعی مردم در داخل کشور، مانند جنبش های زنان، دانشجویان، کارگران و اقوام تحت ستم و تبعیض... در راه رسیدن به آزادی، جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و ‌دین (لائیسیته)، عدالت اجتماعی و دولتی غیر متمرکز دریغ نخواهیم کرد. 
 
جنبش جمهوری‌ خواهان دموکرات و لائیک ایران،
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ – ۴ اوت ۲۰۱۹