بیانیه ی کانون نویسندگان ایران درباره ی حکم زندان دو تن از اعضا

Kanoun-Nevisandegan-1 در ادامه ی خشونت های گسترده، سرکوب، بازداشت و صدور احکام سنگین برای کارگران، روزنامه نگاران و فعالین حقوق کارگری که در جریان اعتصاب ها و اعتراض های مسالمت آمیز خواستار حقوق و مطالبات خود بودند و پیرو سیاست های منکوب کننده ی دستگاه های امنیتی و قضائی، در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ علیرضا ثقفی خراسانی، عضو کانون نویسندگان ایران و کانون مدافعان حقوق کارگر و هاله صفر زاده، معلم، فعال کارگری و عضو کانون نویسندگان ایران به همراه هفت تن دیگر از فعالان کارگری در پارک جهان نمای کرج بازداشت شدند؛ به قرار گزارش ها به جز این دو عضو کانون نویسندگان و پروین محمدی، سایر بازداشت شدگان پس از ساعاتی بازجویی و آزاد شدند. دادگاهِ این سه تن، پس از ۱۶ روز حبس و آزادی به قید کفالت در تاریخ ۲ شهریور برگزار و به اتهام تبلیغ علیه نظام با مصداق گرامیداشت روز جهانی کارگر، برای هر نفر حکم یک سال حبس صادرشد و در فاصله ی یک ماه از درخواست تجدید نظر، ابلاغیه ی تأیید و اجرای احکام را به آنها ارجاع دادند.
 
کانون نویسندگان ایران با دفاع از حق ایجاد سندیکا، انجمن، اتحادیه، جمعیت ها و دفاع از حق ابراز نظر، اعتراض و آزادی بیان همه ی افراد و تشکل ها، اتهام های وارده را به شدت محکوم کرده و خواهان لغو فوری و بی قید و شرط حکم های صادره است.
 
کانون نویسندگان ایران
۱۷ آبان ١٣٩٨