ابلاغ اجرای حکم زندان سه عضو کانون نویسندگان ایران را محکوم می کنیم، اعلامیۀ کانون نویسندگان ایران

Kanoon- Nevisandegan-1 در شرایطی که شیوع ویروس کرونا کشور ما را در بحرانی عمیق و فاجعه بار فروبرده اس ، شعبه ی یک اجرای احکام دادسرای شهید مقدسی در تاریخ بیستم اسفند ۱۳۹۸ با فرستادن ابلاغیه های جداگانه، سه نویسنده ی عضو کانون نویسندگان ایران، رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن را برای اجرای حکم مجموعاً پانزده سال و شش ماه زندان فراخوانده است. در این ابلاغیه ها به این سه نویسنده از تاریخ ابلاغ حکم (بیستم اسفند)، پنج روز مهلت داده شده است که خود را به شعبه ی یکم اجرای احکام واقع در اوین معرفی کنند. 
 
عزم دستگاه قضائی برای زندانی کردن این سه نویسنده، در این مقطع زمانی که ویروس کرونا به شدت در حال گسترش و قربانی گرفتن است، آیا معنایی جز این دارد که مسئولین امنیتی و قضائی می خواهند منتقدین خود را به قربانگاه بفرستند؟  صدور چنین حکم ها و ابلاغیه هایی در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، نشانه ای آشکار از پایبند نبودن این دستگاه به بدیهی ترین معیارهای اخلاقی و ابتدایی ترین موازین حقوق بشر است. زندانی کردن این سه نویسنده در شرایطی که هم اکنون ویروس کرونا سلامت و جان صدها زندانی را تهدید می کند و هرآینه ممکن است به فاجعه ای انسانی منجر شود، اقدامی جنایتکارانه است که وجدان بیدار جامعه در برابر آن سکوت نخواهد کرد. رضا خندان (مهابادی) و بکتاش آبتین، دو عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، هریک به شش سال و کیوان باژن، عضو پیشین هیئت دبیران این کانون، به سه سال و شش ماه زندان محکوم شده اند . 
 
کانون نویسندگان ایران صدور چنین حکم ها و ابلاغیه هایی را محکوم می کند و از همه ی آزادی خواهان و نهادهای مدافع حقوق بشر، انتظار دارد به ظلمی چنین آشکار اعتراض کنند.
 
کانون نویسندگان ایران خواستار لغو حکم های صادر شده علیه این سه نویسنده، ابطال ابلاغیه های اخیر و بازگرداندن همه ی زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی که زیر فشار مضاعف هستند، به آغوش خانواده های آنان است تا از بروز فاجعه ای جبران ناپذیر در زندان های کشور، جلوگیری شود .
 
کانون نویسندگان ایران،  
۱۳۹۸/۱۲/۲۳