"اوست پایدار"

 
 

با اندوه فراوان دوست گرامی شادروان «داود درگاهی» از مبارزان و پیروان نهضت ملی ایران، دکتر «محمد مصدق» و از هواداران جبهه ملی بود که در انتخابات مجلس شورای ملی در دوره‏های شانزدهم و هفدهم فعالیت چشمگیری داشت و با حضور در کنگره جبهه ملی در سال 1341 در ویسبادن آلمان در کنار دیگر هم‏وندان جبهه ملی حضوری فعال داشت و متاسفانه پس از مدت‏ها ابتلا به بیماری دشوار در یکم آذر ماه 1399 خانواده، دوستان و یاران و هم‏اندیشان را ترک و در خاک ایران آرام گرفت.

فقدان این انسان نیکوکار را که از ورزشکاران به نام و دیرین کشور بود و بخشی از سال‏های زندگی خود را دور از میهن زندگی کرد و در خدمت به هم‏میهنان ایرانی خود در غربت، هرگز کوتاهی نکرد. سرانجام در سال 58 به میهن بازگشت و مدتی را در خدمت به جامعه ورزشی کشور مشغول بود. ضایعه اندوه‏بار درگذشت او را به همسر گرامی، فرزندان برومند، بستگان،دوستان و هم‏اندیشان دل‏آرامی می‏گوییم. از یزدان پاک آرزوی آرامش و شادی روح ایشان و برای خانواده و بازماندگان تن‏درستی و شکیبایی خواستاریم.

خسرو سیف- حسین شاه‏اویسی