جلسۀ گفتگوی محمد جعفری و مهدی خزئلی/ آیا امکان اصلاح رژیم ولایت فقیه وجود دارد؟

                Jafari-Khazali-1