دعوت عمومی به میز گرد سیاسی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

                                                                            Jomhourikhah-D L-1

                                                                                                    Mize-guerd-1         

                                                                                                    

                                                                 سالگرد انقلاب ١٣٥٧ و نگاهى به جنبش‌های اجتماعی کنونی در ایران
 
                                                                                                     ( بحث آزاد)
 
                                                                            جمعه ۵ فوریه، ساعت ۲۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی
 
                                                                                                        آدرس:
 
                                                          اتاق «جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران» – در پالتاک مسنجر
 
                                                                                                  Asia and pacific
 
                                                                                                         Iran
 
                                                                         Jonbesh Jomhouri Khahan Democrat va Laic Iran