در بارۀ ویروس کرونا و کدام واکسن، با فیروزه بنی صدر (فوق تخصص بیماری‌ های عفونی)

در بارۀ ویروس کرونا و کدام واکسن، با فیروزه بنی صدر (متخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص بیماری‌ های عفونی و مسئول بخش بیماری های عفونی بیمارستان و استاد درجه یک دانشگاه رانس): 
                                                     Babisadr Firouzeh-1
 
پخش مستقیم در اتاق زوم و در فیسبوک
 
 آدرس اتاق زوم : https://zoom.us/j/95971882311