شرکت نمی کنیم!، بیانیۀ جبهه ملی ایران پیرامون "انتخابات" ۱۴۰۰

شرکت نمی کنیم!/ ملت ایران از انتخاب بین بد و بدتر عبور کرده است، بیانیۀ جبهه ملی ایران پیرامون "انتخابات" ۱۴۰۰
                                                                                          jebhe meli iran
 
هموطنان عزیز!
 
جبهه ملی ایران سازمانی است که در میدان مبارزات انتخاباتی تأسیس گردیده و اولین سنگ بنای آن در سال ۱۳۲۸ در جریان انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی به دست دکتر محمد مصدق بر زمین نهاده شده است. بنابر این، با چنین سابقه و گذشته ای، طبیعی است که این سازمان، بیشترین توجه و تأکید را در امر انتخابات داشته باشد. اما اهمیت انتخابات برای ما و تأکیدمان نسبت به آن در صورتی است که انتخابات به شکلی سالم و بی غل و غش و در شرایطی دموکراتیک برگزار شود. نه انتخاباتی که از حضور افراد ملت به مانند عواملی بی اراده و بی اختیار، سوء استفاده شده و به سلامت عقل و آگاهی و قدرت تشخیص آنان اهانت گردد. پیش شرط های لازم برای انجام یک انتخابات سالم و آزاد، تحقق  آزادی احزاب و اجتماعات، آزادی مطبوعات، آزادی حق انتخاب کردن و آزادی حق کاندیدا شدن است. وقتی حکومت تحت عنوان نظارت استصوابی توسط شورایی انتصابی به نام شورای نگهبان، تمام شخصیت های سیاسی مورد وثوق مردم را به زعم خود رد صلاحیت کرده و فقط افرادی از بین عوامل خود را گزینش نموده و به نام کاندیدا در مقابل مردم قرار می دهد و از مردم می خواهد که به پای صندوق های رأی بروند و به یکی از این حواریون حکومت رأی بدهند، آیا به این حرکت، که جز اهانت به شعور مردم و نابالغ و ناقص العقل تصور کردن آنان چیز دیگری نیست، می توان "انتخابات" نام نهاد؟ و آیا این ترفند آلوده به فریب و ریا را می توان "انتخابات" دانست؟ آیا یک چنین شکلی از "انتخابات" در هیچ کشوری در جهان سابقه دارد؟ افزون بر شکل برگزاری "انتخابات" که از فلسفه و چگونگی یک انتخابات واقعی به دور است، ما در حکومت جمهوری اسلامی با ساختاری مواجهیم که نه مجلس شورا، مجلسی است که دارای اختیار بوده و بتواند وظیفه نمایندگی مردم را ایفاء نماید و نه رئیس جمهوری آن، همان طور که به کرات دیده ایم، نقشی در تعیین خط مشی سیاسی کشور و روابط بین المللی دارد و یا در سیاست داخلی توانی در حفظ وصیانت از حقوق ملت را داراست، و علاوه بر بی اختیاری در مسائل سیاسی، در مسائل امنیتی و تصمیمات کلان اقتصادی و اجتماعی هم محلی از اعراب ندارد.
 
جبهه ملی ایران اعتقاد دارد که تمام زنان و مردان ایرانی که از سوء پیشینه های اجتماعی مبرا باشند، با هر مرام و طرز تفکر سیاسی و عقیدتی باید از حق رأی دادن و حق کاندیدا شدن برای انتخابات برخوردار باشند.
 
جبهه ملی ایران اعتقاد دارد که برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم باید ابتدا، آزادی احزاب و اجتماعات و آزادی مطبوعات و سایر رسانه های همگانی محقق گردد.
 
جبهه ملی ایران اعتقاد دارد که بدون تحقق شرایط فوق، شرکت در "انتخابات" جز مهر تأیید زدن بر "انتخاباتی" ناصحیح و فریبکارانه که از اساس از شرایط انتخابات سالم و آزاد به دور است، نتیجه دیگری ندارد و لذا اعضاء و هواداران جبهه ملی ایران در "انتخاباتی" این چنین، که به وضوح از موازین انتخابات واقعی به دور است شرکت نخواهند نمود. ما از "انتخاب" بین بد و بدتر عبور کرده ایم و خواهان انتخاب خوب و خوب ترین ها برای میهنمان می باشیم .
 
شورای مرکزی جبهه ملی ایران،
تهران –  هجدهم فروردین ماه ۱۴۰۰