اتاق اندیشه و بحث آزاد - پشت به انتخابات رژیم،رو به ملت

 entekhabat1400-2

هموطنان گرامی شما را به شرکت در این جلسه دعوت مینماییم 

اتاق اندیشه و بحث آزاد 
پشت به انتخابات رژیم،رو به ملت
مهرداد درویش پور
رضا علیجانی
حسین موسویان
ژاله وفا
تاریخ : شنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۲۱ ساعت ۱۹ برابر با ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۳۰/۲۱
پخش مستقیم از اتاق زوم و فیسبوک
https://zoom.us/j/97942238019
آدرس زوم :
https://tinyurl.com/entekhabat1400 آدرس فیسبوک