درگذشت دکتر علی راسخ افشار

 

 

rasekh2دکتر علی راسخ افشار در ۹۴ ساله‌گی در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱ در بیمارستانی در شهر فرانکفورت آلمان درگذشت. پدر او بازرگانی ملی‌گرا و از پیروان صدیق دکتر مصدق بود. دکتر علی راسخ افشار نیز در تمامی دوران زندگی سیاسی خویش به آرمان‌ها و دستاوردهای نهضت ملی ایران وفادار ماند.

او نخست در قم تحصیلات دینی را آغاز کرد، اما پس از چندی به دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و سپس برای ادامه تحصیل به آلمان رفت و در رشته پزشکی فارغ‌التحصیل شد. دکتر علی راسخ افشار در این دوران در کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی در خارج از کشور کوشا بود و هم‌چنین یکی از پایه‌گذاران جبهه‌ملی  ایران در اروپا بود. او پس از آن که  در جبهه ملی خارج از کشور انشعاب رخ داد، از این سازمان فاصله گرفت و به ایران بازگشت.

دکتر راسخ افشار با آغاز انقلاب ضد پهلوی فعالیت خود را در جبهه ملی ایران از سر گرفت و مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران گشت. اما جبهه ملی پس از آن که دریافت خمینی به وعده‌هائی که در پاریس به مردم ایران داده بود، وفادار نیست و در پی استقرار دیکتاتوری دینی است، از قدرت کناره گرفت و از آن پس در نقش اپوزیسیون ملی‌گرا و آزادیخواه به فعالیت خود ادامه داد. در این دوران دکتر علی راسخ افشار با شرکت در متینگ‌های سیاسی و سخنرانی‌های شورانگیز علیه استبداد دینی از سوی چماق‌داران رژیم خمینی مورد تهدید قرار گرفت و به‌همین دلیل مجبور به ترک ایران و بازگشت به آلمان شد.

او در سال‌های تبعید اجباری کوشید شاخه‌های پراکنده جبهه ملی در خارج از کشور را با هم متحد سازد، اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند و در نتیجه با انتشار نوشتارهای سیاسی خویش کوشید آشکار سازد که بدون پیروی از دستاوردهای جنبش ملی نمی‌توان ایرانی مستقل و دولتی دمکراتیک را متحقق ساخت.

ما درگذشت این مبارز نستوه را به همسر و دو فرزندش، به خواهران و دیگر خویشاوندان ایشان وهم‌چنین به هواداران نهضت ملی ایران تسلیت گفته و برایشان بردباری و آرامش آرزومندیم.

۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱