پیام تبریک آقای بنی صدر به آقای اصغر فرهادی

تبریک به آقای اصغر فرهادیbanisadrParchamIran

   هم‌زمان با اعلان «جنگ صلیبی آقای ترامپ به مسلمانان» (لوموند دیپلماتیک) و ممنوعیت تبعیض نژادی را با جواز آن جانشین کردن، توأم با توهین و تحقیر، جایزه‌های اسکار، به آقایان اصغر فرهادی و ماهر شالا علی، از دید جامعه هنرمندان که بنگری، اعلان برائت آنان از آن جنگ و این تبعیض نژادی، بیشتر از آن، مخالفت بی‌خدشه، با آن است. اما از نظر تحقیر و توهین شدگان روی زمین که بنگری، آن جایزه و حضور دو فرهیخته ، خانم انوشه انصاری و آقای فیروز نادری، دانشمند بنام، (به نمایندگی از آقای فرهادی) در همان‌حال که تکذیب مدعای آقای ترامپ بود، در همان‌حال که پیشاروی مردم امریکا و دیگر جهانیان، نقابی را برگرفت که رفتار تبهکارانه رژیم ولایت مطلقه فقیه - که دست‌آویز سلطه‌گران و دستگاه تبلیغاتی آنها است – و سلطه‌گران بر سیمای ایرانیان دانش و هنر دوست، زده‌اند، فراخوانی شد به هنر، هنر در معنائی که دارد: گشودن مرزها و ممکن کردن ناممکن‌ها.

     پیام آقای اصغر فرهادی پیام یک هنرمند و یک هنر شناس است. پیام کسی است که می‌داند هنر گشودن مرزها و ممکن کردن ناممکن‌ها است ،برداشتن مرزهای دشمنی است که قدرت‌باوری ایجادشان می‌کند، ممکن کردن دوستی میان مردم جهان است. پیام کسی است که بر توهین و تحقیر عصیان می‌کند و به انسان‌ها می‌گوید: صلح و دوستی دو حق از حقوق انسانند. پیام کسی است که اهل هنر را فرا می‌خواند، فرامی‌خواند که هنر کنند تا مگر مرزها از میان برخیزند و جهانیان از دوستی و صلح برخوردار شوند. انسان‌ها رشد کنند و طبیعت آبادان شود. در این قسمت از پیام او تأمل کنیم:

   «تقسیم‌بندی جهان به ما و دشمنان ما توسط سیاستمداران افراطی، باعث ترس می‌شود، ترسی که توجیهی‌ست دروغین برای خشونت‌ها و جنگ‌ها. جنگ‌هایی که مانع بزرگی بوده‌اند برای رسیدن به دموکراسی و رعایت حقوق بشر در کشورهایی که مورد تهاجم واقع شده‌اند.سینماگران می‌توانند با چرخش دوربین‌هایشان به مشترکات انسانی، کلیشه‌هایی که از ملیت‌ها و ادیان مختلف ساخته شده‌است را بشکنند و زمینه همدردی و به دنبال آن همبستگی مردمان جهان را فراهم کنند. همدردی چیزی‌ست که ما امروز بیشتر از هر زمان به آن نیازمندیم».

 

توفیق او و هنرمندان، خانم ترانه علی‌دوستی و آقای شهاب حسینی را همواره یار باد که فیلم فروشنده گواهی می‌دهد بر هنرمندی آنها در بنمودن توانائی انسان.

 

ابوالحسن بنی‌صدر

10 اسفند 1395