بانو دكتر مه لقا اردلان، استاد دانشگاه و همسر علی اردلان، وزیر دارایی در حکومت بازرگان، چشم از جهان فرو بست:

ardalan mahlaghaبانو دكتر مه لقا اردلان، استاد دانشگاه و مسئول سازمان استادان و پژوهشگران جبهه ملي ايران و عضو شورای مرکزی جبهه ملی و همسر زنده نام علی اردلان عضو پیشین هیئت رهبری جبهه ملی ایران، در 25 دیماه 1397 چشم از جهان فرو بست. او همه عمر در سه جبهه، جبهه مبارزه با استبداد پهلوی و ولایت فقیه و در جبهه دانش‌ گستری و رشد علمی کشور و مبارزه با تبعیض‌ ها که زنان از آنها رنج می‌ برند و ارتقای منزلت زن، مبارزی پیوسته و پیگیر بود.
هراندازه زنان و مردان از حقوق خویش برخوردارتر و منزلت انسانی برابرتر می‌ جویند، اینگونه فرهیختگان مسئولیت شناس زنده‌ تر و در هر چهار بعد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، اثر بخش‌ تر هستند.
● درگذشت خانم مه لقا اردلان را به زنان ایران و به همه مبارزان ایستاده بر دو حق استقلال و آزادی و همه دیگر حقوق و نیز خانواده او تسلیت می‌ گویم.
ابوالحسن بنی‌صدر


در این رابطه