ارزیابی "انتخابات ریاست جمهوری" سال ١٣۹۶، مصاحبه رادیو همبستگی با ابوالحسن بنی صدر

                                                                             Banisadr-Abolhassan-1    

                                                                               برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

- آقای رئیسی مهر باطل خورد و رفت تا مزاحم جانشینی خامنه ای نباشد.
 
- یکبار آقای رضایی گفته بود که سپاه ۵ میلیون رأی در اختیار دارد. یعنی ۵ میلیون شناسنامه در اختیار سپاه است که افراد را سوار می کنند از این حوزه به آن حوزه رأی میدهند.
 
- مشکل، این رژیم نیست. خود این رژیم زاده یک مشکل اساسی است که آن رابطه انسان است با حقوق خویش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


در این رابطه