دلایل کودتا علیه آقای بنی صدر در خرداد ۶۰ در مجلس از زبان خامنه ای - تلویزیون سپیده استقلال و ازادی

مصاحبه تلویزیون سپیده استقلال و آزادیbanisadr60-1

مصاحبه کننده آقای جهانگیر گلزار ، چهار شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

 

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

 

 

 

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید