تجربه انقلاب ۵۷، خشونت یا عدم خشونت در تغییر نظام : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

banisadr6انقلاب بهمن را ادامه بدهید ، تجربه را در نیمه رها نکنیم ، به هدفهای انقلاب بهمن که در آغاز خواندم تحقق ببخشید ، میتوانید ، اگر اراده استوار داشته باشید ،در آنهایی که در انقلاب شرکت کردند و بر خط استقلال و آزادی همچنان ایستادند ، این اراده همچنان استوار است ، چهل سال است که در خدمت این تجربه هستیم، ، شما نسل امروز هم به آنها بپیوندید و ایران را سرزمین استقلال و آزادی بگردانید 

 

 

 

برای شنیدن این مصاحبه، اینجا را کلیک کنید