دو تحول متضاد ماندلا و خمینی - چرا خمینی از عدم خشونت به خشونت مطلق تحول کرد ؟

 

 

۱۳۹۲/۰۵/۱۳- 

تلویزیون سپیده استقلال و آزادی

گفتگوی جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر

 

 برای شنیدن این مصاحبه، اینجا را کلیک کنید