بنی‌صدر: پیروزی تحریم انتخابات، شکست سخت خامنه‌ای، و رهايي از دو فشار

Bani sadr-Abol Hassan-1بنی صدر : این ملت رای داد که ولایت با جمهور مردم است و ولایت مطلقه فقیه جعل در اسلام است و این ملت نمیخواهد.

این تحریم در حوزه وجدان همگانی انجام گرفت، وجدان به شعور و آگاهی که این رژیم اصلاح پذیر نیست.

مردم ایران حالا میدانند که طی چهل سال این رژیم آنها را به گروگان گرفته .

شما مردم با رای ندادن، رای دادید که حاکمیت مال شماست.

 

برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید

 

وشما روحانیون، حالا که این تحریم همگانی را دیدید، یک درسی بیاموزید ، آن درس این است که این اسلام را نمیشود با ولایت مطلقه فقیه که بقول آقای منتظری از مصادیق شرک است آشتی داد، این بساط بحران مرگ که حاصل ولایت مطلقه فقیه هست نمی تواند دائمی باشد برای اینکه کشور از بین میرود. اگر در بین شما روحانیون آدمی به مرام و مسلک مدرس هست که می گفت من نه چیزی دارم و نه میخواهم چیزی داشته باشم برای اینکه نمیخواهم وابسته باشم . مدرس گفت موازنه عدمی اساس دین است ، اگر آن مسلک بین شما هست و یا میتوانید پیدا کنید، این تحریم فعال بشما روحانیان می گوید که دکان ولایت مطلقه تعطیل.

سپاه پاسداران بدانید که این مردم این رژیم را نمی خواهند، شما قرار بود پاسدار انقلاب اسلامی باشید، قرار نبود پاسدار ولایت مطلقه ضد اسلامی که بیان استقلال و آزادی بود بشوید. بدانید که این رژیم دیر نمی پاید و بساط سرکوبش برچیده می شود، تکلیف خودتان را معلوم کنید، به شما میگویم که به این مردم بپیوندید، زیان نمیکنید،

شما که به اسم اصلاح طلب در این رژیم هستید، تا کی میخواهید خود و مردم را فریب بدهید، یک مقدار وجدان ، شعور به اینکه آخه من هم انسانم، اینقدر قدرت ارزش داره که بابت آن یکسره دروغ می گویید, خوب باز بایستید و بپیوندید به این ملت، کی میخواهید با خود و با مردم راستگو باشید، راست بگویید.

شما مردم ایران باید این رای ندادن را وجدان به حق و عمل به حق بدانید و از این پس مرتب قلمرو رژیم را تنگ کنید از راه عمل به حقوق .

شما جوانان ، دانشجویان، می دانم که در این تحریم بزرگ نقش بسیار فعالی ایفا کردید، این فرصت را مغتنم بشمارید برای ایجاد هسته ها و گسترش هسته ها تا ایران زود از این استبداد بیاساید.