بن بست های رژیم ولایت فقیه از زبان علی خامنه ای، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ابوالحسن بنی صدر

بن بست های رژیم ولایت فقیه از زبان علی خامنه ای مصاحبۀ حسین جواد زاده با ابوالحسن بنی صدر در رادیو عصر جدید:
                                                                             Banaisadr A-Javadzadeh H-1
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                 

در این رابطه