تکرار فراوان جنایت به ازدواج تجاوزکارانه دادن دختر بچه ها و پسر بچه ها و نوجوان طی پارسال و امسال در ایران!

ezdevaj koodakan 25092014 ایسنا: مطابق با آمار منتشره مرکز آمار ایران، در سال گذشته ۳۱ هزار و ۳۷۹ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کرده‌ اند و درحالی این آمار در قیاس با آمار سال ۹۸ بیانگر رشد ۱۰.۵ درصدی ازدواج دختران در این رده سنی است که آمار منتشره تنها معطوف به ازدواج‌های ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور است.
 
به گزارش ایسنا، مطابق با آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران ۲۰ پسر کمتر از ۱۵ سال و یک دختر کمتر از ۱۰ سال طی سال ۹۹ ازدواج کرده‌ اند.
 
در سال ۹۸ نیز ازدواج ۲۲ پسر کمتر از ۱۵ سال و ٢ دختر کمتر از ۱۰ سال به ثبت رسیده بود و بنابراین آمار یاد شده در سال ۹۹ تغییر چشم گیری نسبت به سال پیش خود نداشته است.
 
مطابق با جداول منتشره مرکز آمار ایران، مجموع آمار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ سال در بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۹۹، نشان از ازدواج ۳۱ هزار و ۳۷۹ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۹۹ دارد که این آمار در قیاس با آمار به ثبت رسیده ازدواج دختران در همین بازه سنی طی سال ۹۸ (تعداد ۲۸ هزار و ۳۷۳ رویداد)، ۱۰.۵ درصد افزایش داشته است.
 
در واقع نسبت ازدواج‌ های ثبت شدۀ کودکان زیر ۱۵ سال در سال ۹۹ به تعداد کل ازدواج‌ های ثبت شده در همین سال (۵۵۶ هزار و ۷۳۱ رویداد)، حدود ۵ درصد است و این به آن معناست که حدود ۵ درصد از کل ازدواج های ثبت شده در سال ۹۹، مربوط به ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال است.
 
همچنین مجموع آمارهای فصلی سال ۹۹، بیانگر ازدواج ۱۵۴ هزار و ۲۴۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله، با رشد حدود ۶ درصد نسبت به سال ۹۸، و ازدواج ۲۱ هزار و ۲۷۸ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله با رشد ۱۲ درصدی، نسبت به سال ۹۸ است.
                                         Ejdevaj-Sen-1 
                                       Ejdevaj-Talagh-1
مطابق با آمار یاد شده، گرچه هیچ رویداد طلاقی برای پسران کمتر از ۱۵ سال و دختران کمتر از ۱۰ سال (سن هنگام طلاق) در سال ۹۸ و ۹۹ به ثبت نرسیده است، اما ۷۲۵ رویداد طلاق برای دختران ۱۰ تا ۱۴ سال در سال ۹۹ به ثبت رسیده است. 
 
در این میان طی سال ۹۹، تعداد ۱۳ هزار و ۹۹۱ رویداد طلاق برای دختران ۱۵ تا ۱۹ سال و ۶۸۶ طلاق برای پسران ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز به ثبت رسیده است که در قیاس با ۱۴ هزار و ۶۷۲ رویداد طلاق برای دختران در رده سنی یاد شده و ۷۵۰ رویداد طلاق برای پسران ۱۵ تا ۱۹ سال در سال ۹۸، مقداری کاهش داشته است.
                                       Talagh-Sen-1
همچنین طی سال ۹۹ تعداد ۱۳۴۶ نوزاد از مادران کمتر از ۱۵ سال و ۵ نوزاد از پدران کمتر از ۱۵ سال متولد شده‌ اند. این آمار نسبت به سال ۹۸ کاهش داشته است، چراکه در سال ۹۸ تعداد ۱۳۹۱ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال، و ۱۱ نوزاد از پدران کمتر از ۱۵ سال متولد شده بودند.
 
۶۶ هزار و ۸۸۶ ولادت نیز برای مادران ۱۵ تا ۱۹ سال و ۲۸۸۸ ولادت برای پدران ۱۵ تا ۱۹ سال نیز طی سال ۹۹ به ثبت رسیده است. همین آمار در سال ۹۸ برای مادران ۷۳ هزار و ۶۱۰ ولادت و برای پدران ۳۲۹۰ ولادت جاری ثبت شده، بوده است.
                                      Tavalod-Sed-1
به گزارش ایسنا، موارد یاد شده مطابق با مجموع آمار فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان ۹۹ مرکز آمار ایران استخراج شده و این در حالی است که هنوز آمار سالیانه (سال ۹۹) منتشر نشده و امکان اختلاف در مجموع آمار های فصلی با آمار سالیانه به دلیل اختلاف در تاریخ گزارش‌ گیری و بعضاً افزایش آماری که اکنون منتشر شده است، وجود دارد.