کفایت سرمایۀ ۵ بانک دولتی کمتر از حداقل ۱۲ درصد/ زیان انباشته نزدیک به ۸٢ هزار میلیارد تومانی

bankha iran طبق آمار‌های مالی منتشر شده بانک‌ های دولتی، بانک صنعت و معدن با نسبت کفایت سرمایه ۲.۵۸ درصدی کمترین نسبت را در میان سایر بانک‌های دولتی دارد.
 
fه گزارش خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در راستای وعده احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی که چند روز گذشته از انتشار صورت های مالی شرکت ها و بانک های دولتی خبر داد؛ طی چند روز گذشته صورت های مالی بانک های دولتی از جمله ملی، مسکن، توسعه صادارات ایران، صنعت و معدن و کشاورزی بر روی سایت کدال منتشر شد.
 
کاهش ۱۸ درصدی کفایت سرمایه بانک های دولتی در سال ۹۹:
 
در این گزارش یکی از اقلام (نسبت کفایت سرمایه) صورت های مالی این ۵ بانک را بررسی کردیم.
 
* منبع آمارهای مندرج، صورت های مالی منتشر شده در کدال است:
                      Banque ha-Keifiat-1
در میان این ۵ بانک، کفایت سرمایه بانک صنعت و معدن نسبت به بقیه پایین تر است. در مجموع نیز می توان گفت که نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی (البته بانک هایی که به تازگی اطلاعات مالی آن ها منتشر شده است)، در سال ۹۹ نسبت به سال قبل، حدود ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده است. 
 
یادآور می شود، نسبت کفایت سرمایه (CAR) (Capital Adequacy Ratio) حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌ های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است.
 
CAR یکی از نسبت‌ های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک‌ ها و مؤسسات مالی است. بانک‌ ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌ های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود.
 
شاخص نسبت کفایت سرمایه از مهمترین محرک‌ ها در فرآیند سود آوری مؤسسات مالی و بانک‌ ها محسوب می‌ شود. 
 
نسبت کفایت سرمایه حداقل باید ۱۲ درصد باشد:
 
طبق دستور العمل‌ های کمیته بین‌المللی "بال یک" حداقل نرخ کفایت سرمایه استاندارد یک بانک باید ۸ درصد باشد، تا اطمینان از عدم ورشکستگی بانک و نسبت ضریب ریسک بهوجود بیاید. همینطور در دستورالعمل‌ "بال ۲" حداقل نرخ کفایت سرمایه به ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
 
***
 
زیان انباشته نزدیک به ۸٢ هزار میلیارد تومانی ۵ بانک دولتی در سال ١٣۹۹
 
اقتصادآنلاین: میزان زیان انباشته ۵ بانک دولتی، در مجموع در سال ۹۹، به ۸۱ هزار میلیارد و ۸۶۹ میلیون و ۱۷۳ تومان می‌ رسد.
 
به گزارش اقتصادآنلاین، در راستای وعده احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی که چند روز گذشته از انتشار شرکت ها و بانک های دولتی خبر دا،؛ طی ٣ روز گذشته، صورت های مالی بانک های دولتی، از جمله ملی، مسکن، توسعه صادارات ایران، صنعت و معدن و کشاورزی بر روی سایت کدال منتشر شد. 
 
بانک های دولتی همچنان زیان ده هستند!:
 
در این گزارش یکی از اقلام (زیان انباشته) صورت های مالی این ۵ بانک را بررسی کردیم (ارقام به میلیارد تومان است).
                        Zian-Anbashteh-1
میزان زیان انباشته این ۵ بانک دولتی، در مجموع در سال ۹۹ به ۸۱ هزار میلیارد و ۸۶۹ میلیون و ۱۷۳ تومان می‌رسد. زیان انباشته بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران نسبت به سال ۹۸ کاهش و این زیان انباشته برای بانک‌های ملی و مسکن نسبت به سال ۹۸ همچنان افزایشی بوده است.
 
میزان زیان انباشته این بانک‌ ها در سال ۹۸، ۷۳ هزار میلیارد و ۷۵۱ میلیون و ۷۷۱ تومان بوده است که نشان دهندۀ افزایش ۱۱ درصدی زیان این بانک‌ ها نسبت به سال ۹۸ است.