تورم سالانۀ ۴۵.۸ درصدی/ تورم سالانۀ ۶۱.۶ درصدی گروه عمدۀ خوراکی‌ ها و آشامیدنی ­ها و دخانیات

Tavarom-Bikari-1 نرخ تورم سالانۀ شهریور ماه ۱۴۰۰، برای خانوارهای کشور، به ۴۵.۸ درصد رسید.
 
به گزارش اقتصادآنلاین، نرخ تورم سالانه شهریور ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۵.۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۰۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
 
نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۵.۱ درصد و ۴۹.۷ درصد می‌ باشد که برای خانوارهای شهری۰.۰۶ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۱ واحد درصد افزایش داشته است.
 
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه برای دهک‌ های مختلف هزینه‌ ای از ۴۵.۵ درصد برای دهک ششم، تا ۴۹.۴ درصد برای دهک دهم است.
 
نرخ تورم ماهانۀ شهریور ۱۴۰۰ به ۳.۹ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
 
تورم ماهانه برای گروه‌ های عمدۀ «خوراکی‌ ها، آشامیدنی‌ ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، به ترتیب ۵ درصد و ٣.٣ درصد بوده است.
 
نرخ تورم نقطه‌ ای در شهریور ماه ۱۴۰۰، به عدد ۴۳.۷ درصد رسیده است که در مقایسه با ماه قبل ۰.۵ واحد درصد، افزایش یافته است.
 
نرخ تورم نقطه‌ ای گروه عمده «خوراکی‌ ها، آشامیدنی ­ها و دخانیات» با افزایش ٣.٢ واحد درصدی، به ۶۱.۶ درصد، و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٠.٧ واحد درصدی، به ۳۵.۴ درصد رسیده است.

در این رابطه