فیلمهایی از مراسم خاکسپاری آقای بنی صدر که در سایتها انتشار یافته اند

 banisadr-aramgah

 

 

فیلمهایی از مراسم آرامگاه آقای بنی صدر که در سایتها انتشار یافته است

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Coi5rO_MjFA

 

****

https://www.youtube.com/watch?v=_MjhEorpP2E&t=8s

 

 

*****

https://www.youtube.com/watch?v=ib3cYGTJR5U&t=1s

 

 

*****

https://www.youtube.com/watch?v=kBB09PdSGW0&t=1s

 

 

 

banisadr-aramgah