مصرف متوسط روزانۀ حدود ۳۲ میلیون لیتر مازوت در نیروگاه های برق/ مصرف حدود ۲۰ درصد گازوئیل

Bargh-Karkhaneh-1 مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: روزانه حدود ۳۲ میلیون لیتر مازوت در نیروگاه های کشور مصرف می شود.
 
محسن طرز طلب در گفتگو با ایسنا، با اشاره به میزان مصرف مازوت و گازوئیل در نیروگاه های کشور، اظهار کرد: میزان مصرف گازوئیل در نیروگاه، بسته به آنکه چه میزان گاز بتوانند تأمین کنند متفاوت است اما به طور متوسط ۳۰ تا ۳۵ میلیون لیتر گازوئیل در نیروگاه ها مصرف می شود.
 
وی در پاسخ به این سؤال که آیا نیروگاه ها برای تأمین گازوئیل و یا مازوت با مشکل مواجه هستند؟  گفت: در شرایط کنونی هیچ مشکلی برای تأمین این دو سوخت وجود ندارد، اما نگران این مسأله هستیم که با سرد شدن هوا و افزایش مصرف گاز با مشکلاتی مواجه شویم، لذا باید برای آن شرایط نیز آمادگی ١٠٠ درصدی داشته باشیم.
 
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی اظهار کرد: تأمین گاز نیروگاه‌ ها در هفته گذشته بهتر شده است، ذخیره سوخت مایع نیز نسبت به سال قبل شرایط مناسب‌ تری دارد، اما نگرانی‌ ها نیز وجود دارد که با افزایش مصرف گاز خانگی و سرد شدن هوا، با مشکلاتی مواجه شویم، لذا جلساتی را در حال برگزاری داریم تا مشکلی ایجاد نشود.
 
در همین رابطه مصطفی رجبی مشهدی– سخنگوی صنعت برق- نیز به ایسنا گفت: ۹۵ درصد تولید برق نیروگاه‌ ها با سوخت گاز است. بعد از آن با درصدی کمتر، از گازوئیل و مازوت استفاده می‌ شود، در صورتی که مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری افزایش یابد، نیروگاه‌ ها با محدودیت مواجه شده و به اجبار از سوخت پشتیبان استفاده می‌ کنند.
 
به گفته وی گاز به عنوان سوختی مناسب برای نیروگاه‌ ها که افزایش کارایی آنها و کاهش آلایندگی را نیز در پی دارد، مورد استفاده قرار می گیرد، با همکاری مشترکان مشکلی برای تأمین گاز نیروگاه ها بوجود نخواهد آمد و امیدواریم که این همکاری ها افزایش یابد.
 
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه در شرایط فعلی، نیروگاه‌ ها عمدتاً ۷۵ درصد از سوخت گاز و حدود ۲۰ درصد از گازوئیل و نزدیک به ۵ درصد از مازوت استفاده می‌ کنند، گفت: البته در شرایطی که دما کاهش یابد، مجبور خواهیم شد تا میزان مصرف گاز را کاهش دهیم و از سوخت پشتیبان برای نیروگاه ها استفاده کنیم.
 
خبرنگار: سحر بابایی،  
دبیر: فرزانه حسینی‌پور